MISSIE

LAJ Get Personal is een gemotiveerde en sportieve onderneming die zich met veel passie inzet voor een gezonde en evenwichtige leefstijl. Het is ons doel om onze kennis hierover enthousiast en effectief over te brengen op anderen, zodat zij in staat worden gesteld hun persoonlijke doelen op het gebied van sport en gezondheid te bereiken.
Door de persoonlijke begeleiding streven we ernaar het uiterste uit mensen te halen, op een manier waarbij de klant zich prettig en veilig voelt. Door goed te luisteren naar de behoeftes van onze klanten kunnen wij kwalitatief hoogwaardige trainingen op maat aanbieden.

Ongeacht geslacht, leeftijd, startconditie en woonplaats, voor iedereen is er plek bij LAJ Get Personal. Leidend is wel de motivatie en de wil om de fysieke- en gezondheidsdoelen na te streven.

ONZE PIJLERS

1) Persoonlijke aandacht voor u zodat het beste resultaat behaald kan worden
2) Het overdragen van kennis op het gebied van beweging en voeding zodat behaalde resultaten gehandhaafd kunnen blijven
3) Het vrijzetten van potentie, zowel op fysiek als op mentaal niveau, zodat het beste uit u verwezenlijkt kan worden
4) Door middel van bemiddeling en samenwerking het op landelijk niveau verbinden van mensen zodat resultaten, kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.

VISIE:
ONS VERLANGEN IS U TE HELPEN ZELFREGIE TE KRIJGEN OVER UW VITALITEIT EN LIFESTYLE