GET PERSONAL @WORK

De gezondheid van medewerkers ontwikkelt zich steeds meer tot een succesfactor voor een bedrijf. Dit komt niet alleen voort uit het lagere ziekteverzuim als gevolg van stress en lichamelijke klachten maar ook uit de toename van productiviteit.

BRENG UW BEDRIJF IN BEWEGING
Get Personal @Work biedt uw medewerkers de mogelijkheid om op de werklocatie op een integrale wijze aan hun vitaliteit te werken. Door middel van individuele vitaliteitschecks en leefstijl- en voedingsanalyses, kunnen wij de hulpvragen uitlichten en hier een passend programma voor samenstellen.

Onze trainers en coaches begeleiden de medewerkers actief bij het realiseren van de doelstelling, bijvoorbeeld een gezond gewicht, een betere (werk-privé) balans en meer energie. Belangrijk is dat je met dit programma met name werkt aan de oorzaken van je disbalans en niet alleen aan de gevolgen, zodat duurzame resultaten behaald kunnen worden.

Leidend in ons programma is de kennisoverdracht op het gebied van leefstijl. Ons doel is het individu bewust te maken over zijn of haar gedrag en patronen zodat resultaat gegarandeerd kan worden maar ook behouden kan blijven.

Deelnemers leren hoe je een gezonde, actieve leefstijl integreert in een druk leven. Denk hierbij aan:
* Omgaan met voeding, emoties en stress
* Sport een onderdeel maken van je leven
* Gezonder leven door een betere planning
* Sport routine opbouwen en vasthouden
* Zelfstandige trainingen
* Fitter, sterker en slanker worden

Dit maakt het voor de deelnemer makkelijker om naar tevredenheid te functioneren zowel zakelijk als privé. Voor de werkgever betekent het een grotere productiviteit en minder verzuim.

EEN INVESTERING HET WELZIJN VAN UW MEDEWERKERS WAARD

Onderzoek toont aan dat vitaliteitsinterventies tot een betere gezondheid van het personeel leidt. Dit heeft voor u als gevolg een kostenbesparing en een omzetstijging:
• Een daling van het ziekteverzuim met 1% alle bedrijven samen jaarlijks € 2,6 miljard aan kosten scheelt. Per werknemer komt dat neer op circa € 400,- per jaar.
• Een toename van de productiviteit met 1% door duurzaam werken is goed voor € 6 miljard extra per jaar. Voor een bedrijf met 100 werknemers staat dat al gelijk aan een jaarlijkse omzetstijging van € 95.000,-.
De investering in de inrichting van, en materiaal voor de trainruimte verdient zich gegarandeerd terug.

FISCAAL VOORDEEL
Met de invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015 is sporten op het werk fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Als werkgever verreken je de kosten met het brutoloon van de sportende werknemers. Zo besparen zij op de belasting en als werkgever bespaar je op de sociale lasten.

Bent u als organisatie bereid om te investeren in de gezondheid van uw medewerkers? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Wij lichten graag het e.e.a. toe.